LUBE Kitchen Table
Name : LUBE Kitchen Table
Dimension :
Wood Base : 40”W X 40”D X 30”H    
Steel Base : 40”W X 40”D X 30”H    
 More info / print specs of Lube-kitchen-table
LUBE Kitchen Table LUBE Kitchen Table LUBE Kitchen Table LUBE Kitchen Table LUBE Kitchen Table